Ο Φιλολογικός Όμιλος Ελλάδος και οι εκδόσεις Θράκα, σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών δήμου Λάρισας, σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα «Η ποίηση ως τέχνη και ως έκφραση. Βίοι παράλληλοι ή αντίθετοι;».

Στο θέμα της ημερίδας επιχειρείται όπως εξεταστούν τα όρια της υποκειμενικής έκφρασης έναντι των ορίων τής αντικειμενικής μορφοποίησης του λόγου σε τέχνη. Ο Φιλολογικός Όμιλος υποστηρίζει πως η υποκειμενική έκφραση, η οποία και ορίζει τα πλαίσια του λόγου, δεν υπόκειται στον αντικειμενικό προσδιορισμό τού όρου «τέχνη». Πιστεύει πως για να μετατραπεί η υποκειμενική έκφραση σε ποιητική τέχνη (και ευρύτερα λογοτεχνία), οφείλει ο δημιουργός να καταργήσει τη συναισθηματική και αισθητική ερμηνεία τής βιωμένης εμπειρίας τού εξωτερικού κόσμου και να την κατασκευάσει με όρους επιστημονικής προσέγγισης του λόγου. Με άλλα λόγια, για να δημιουργηθεί το ποίημα, δεν απαιτείται έμπνευση ή αυθόρμητη έκφραση, αλλά συγκροτημένη συνειδησιακή κατασκευή με όρους κοινωνιολογικής, ψυχαναλυτικής, ιστορικής, φιλολογικής και φιλοσοφικής, επεξεργασίας των όρων αναπαραγωγής τής πραγματικότητας, των όρων βίωσης τής εμπειρίας. Η εμπειρία δεν είναι του «εδώ και τώρα», αλλά τού καθολικού χωροχρονικού πλαισίου αναφοράς με μεταβολές ως προς τη μορφική μεταφορά των δεδομένων στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Στην εν λόγω προβληματική θα τοποθετηθούν οι ομιλητές/τριες. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2024, στην πολη της Λάρισας, στη «Λογοτεχνική Γωνία», Γαληνού και Φαρμακίδου, 6-9 μ.μ..

Ομιλητές* οι Αντώνης Ε. Χαριστός, Κωνσταντίνος Λίχνος, Ευαγγελία Τσούβα, Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Δελιόπουλος, Πηνελόπη Ζαρδούκα, Πέτρος Σκυθιώτης, Νικόλας Κουτσοδόντης, Μαρία Μπουρμά, Marija Dejanović.

*Οι ομιλητές Αντώνης Ε. Χαριστός, Κωνσταντίνος Λίχνος και Μαρία Μπουρμά, εκφράζουν τη θέση τού Φιλολογικού Ομίλου Ελλάδος, επομένως εκπροσωπούν μία ενιαία αντίληψη επί τού θέματος. Όλοι οι υπόλοιποι ομιλητές και δη οι ομιλητές των εκδόσεων Θράκα, Πέτρος Σκυθιώτης, Νικόλας Κουτσοδόντης και Marija Dejanović, εκφράζουν αποκλειστικά προσωπικές θέσεις και απόψεις.