(Άτιτλο)
*

Στη μνήμη του Παναγιώτη Ευθυμιάδη

Στις κηδείες
Ποτέ μου δε φίλησα νεκρό
«
Ούτε ψυχή
Ούτε ζωή

Στο σώμα αυτό δεν είδα
»

Σήμερα όμως ήταν εκεί

Ανάμεσά μας
χωρίς στόμα
Να κοιτά

Όσους φιλούσαν τη στολή του