ΚΟΥΡΣΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

«ἔστι τις σιῶν τίσις·
….τὼς ὥπερ αἴτις
ἐν βοτοῖς στάσειεν ἵππον
παγὸν ἀεθλοφόρον καναχάποδα
τῶν ὑποπετριδίων ὀνείρων·»
Αλκμάν

Το πουλέν επέστρεψε μόνο του
από τη χορική γη
χωρίς τον εμπειροπόλεμο αναβάτη
χωρίς γλυκό κέρασμα
σε κίνηση τροτ εδραίο
χλιμιντρίζει δωρικά φωνήεντα
τον φωνάζουν Αλκμάνα.
Έπεσε έξω στα θέματα των εξετάσεων
και αποκλείστηκε από την κούρσα των επιτυχιών.
Τώρα κοκκινίζουν τα δόντια του
βαθμολογούν τους αναβολείς του
ξεκολλούν βασανιστικά τα πέταλα
για να τ’ αναρτήσουν στην πόρτα
τέτοια αποτυχία δεν συγχωρείται.
Έτσι γυμνό θα σέρνουν τον Αλκμάνα
στα βοσκοτόπια της παγκοσμιοποίησης.

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Ξέστερνος Ιωάννης είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπουδάζει Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει εργαστεί ως φιλόλογος στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Διάκριση στον 5ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Όμιλος για την Unesco στην κατηγορία Ποίηση (2016). Συνιδρυτής του fanzine εντύπου Αστυδρόμος (9 τεύχη). Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά.