Πως μπορεί η ποίηση να ανταποκριθεί στην κλιματική αλλαγή, στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στην επιδεινούμενη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος;

Η Θράκα, λογοτεχνικό περιοδικό με έδρα τη Θεσσαλία, μια περιοχή η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την ξηρασία, τις υψηλές θερμοκρασίες και τη μη βιώσιμη γεωργία, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNFPHI) του Πανεπιστημίου Columbia προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής αδημοσίευτων ποιημάτων που να αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή, όπως εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή και επιδρά στα φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα.

Θα επιλεγούν τέσσερα ποιήματα για να παρουσιαστούν σε διαδικτυακή εκδήλωση που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2022 και θα λάβουν χρηματικό έπαθλο ύψους 250$. Όλα τα ποιήματα που θα ξεχωρίσουν θα δημοσιευτούν σε ειδικό έντυπο τεύχος της Θράκας.

Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να υποβάλλει από ένα έως δέκα ποιήματα. Tα ποιήματα θα πρέπει να αποσταλούν στο mail: thracamagazine@gmail.com σε μορφή word ή pdf και στα στοιχεία επικοινωνίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του συμμετέχοντα στην πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι στις: 30/11/2021

***
Open call for poem submissions – Coal Fired: The Greek Poetry of Climate Change

Can the humanities increase public awareness of and responsiveness to climate change, extreme weather, and the deteriorating conditions of our natural environment?

Thraka, a literary magazine based in Thessaly, a region currently faced with drought, unsustainable crops, and record high temperatures, joins SNFPHI to present poetry from around Greece addressing climate change as it manifests in the poets’ daily life and impacts their physical, social, and economic environments.

Four poems will be selected to be presented at an online event that will take place in January 2022 and will receive a cash prize of $ 250. All the poems that will stand out will be published in a special printed issue of Thraka.

Each participant can submit one to ten poems. The poems should be sent to the email: thracamagazine@gmail.com in word or pdf format and the contact details should include the name and the telephone number of the participant.

The deadline for submission is: 30/11/2021