Εμπρόθετα

Αν γινόμουν τα φυσικά φαινόμενα
θα έπεφτα πάνω σου όπως η βροχή

Αν μελετούσα το ανάγλυφο
θα έστεκα να χαρτογραφήσω
το σύμπαν που κρύβεται
ανάμεσα στα πόδια σου

τα βουνά και τα γκρεμνα

Θα ήθελα να κάνω μάθημα γεωμετρίας

Σπουδές στην ανατομία και τη γεωγραφία

Για να σε τέμνω με όλες τις προθέσεις

ανατέμνω
κατατέμνω
διατέμνω
περιτέμνω

Ενώ βέβαια
γνωρίζω αξιωματικά
ότι δύο παράλληλες ευθείες
δεν τέμνονται