Ποίημα 372 [Μετά από μέγα πόνο, επίσημο ένα αίσθημα σιμώνει—]

 

Μετά από μέγα πόνο, επίσημο ένα αίσθημα σιμώνει—

Θρονιάζονται με τελετή οι Αισθήσεις, τάφοι σαν να ’ταν—

Ρωτάει η Καρδιά η άκαμπτη, «ήταν Αυτός που υπέμεινε;»

Και «ήτανε Χτες, ήταν πριν Αιώνες;»

 

Μηχανικά στριφογυρνάν τα πόδια—

Ξύλινη μια οδός

Στο έδαφος, ή στον αέρα, ή προς τι

Αδιάφορο εγίνη

Του χαλαζία μια γαλήνη, σαν την πέτρα—

 

Αυτή είναι του Μόλυβδου η Ώρα

Που τη θυμάσαι, αν ζωντανός γλιτώσεις

Όπως ανακαλούν στη μνήμη το Χιόνι οι παγωμένοι

Πρώτα—η Παγωνιά—μετά η νάρκη—μετά η στιγμή που αφήνεσαι—

 

***

After great pain, a formal feeling comes –

The Nerves sit ceremonious, like Tombs –

The stiff Heart questions ‘was it He, that bore,’

And ‘Yesterday, or Centuries before’?

 

The Feet, mechanical, go round –

A Wooden way

Of Ground, or Air, or Ought –

Regardless grown,

A Quartz contentment, like a stone –

 

This is the Hour of Lead –

Remembered, if outlived,

As Freezing persons, recollect the Snow –

First – Chill – then Stupor – then the letting go –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποίημα 591 [Μια μύγα άκουσα να ζουζουνίζει—όταν πέθανα—]

 

Μια μύγα άκουσα να ζουζουνίζει—όταν πέθανα—

Η Ακινησία στο Δωμάτιο

Ήταν σαν του Αέρα την Ακινησία—

Ανάμεσα στης Καταιγίδας τους σπασμούς—

 

Γύρω τα μάτια—είχαν στεγνώσει απ’ το τρίψιμο τα δάκρυα

Κι οι ανάσες συγκεντρωνόντουσαν αποφασιστικά

Γι’ αυτή την τελευταία πράξη—όταν ο Βασιλεύς

Μες στο Δωμάτιο—Εμφανίζεται

 

Τα Τιμαλφή μου έδωσα διαθήκη—Υπέγραψα να πάρουν

Το τμήμα του εαυτού μου που μπορούσε

Να διαμοιραστεί—κι ήτανε τότε

Που στη μέση μπήκε μια μύγα—

 

Με βόμβο μπλε—αβέβαιο—διστακτικό

Στο φως—κι εμένα ανάμεσα

Και τότε τα Παραθύρια σβήσαν—και τότε

Δεν έβλεπα να δω—

 

***

I heard a Fly buzz – when I died –

The Stillness in the Room

Was like the Stillness in the Air –

Between the Heaves of Storm –

 

The Eyes around – had wrung them dry –

And Breaths were gathering firm

For that last Onset – when the King

Be witnessed – in the Room –

 

I willed my Keepsakes – Signed away

What portion of me be

Assignable – and then it was

There interposed a Fly –

 

With Blue – uncertain – stumbling Buzz –

Between the light – and me –

And then the Windows failed – and then

I could not see to see –