Αυτό που λένε στον τόπο μου πρόβλημα

οι μισοί                              οι άλλοι μισοί

‎το λένε λύση

στον τό-

πο μου

 

–  οι μισοί το λένε λύση αυτό –

αυτό που οι άλλοι μισοί

(οι άλλοι;)

το λένε πρόβλημα                                                                                αυτό που

ο  ι  ά  λ  λ  ο  ι  μ  ι  σ  ο  ί

οτό       ποςμου                                                                 οι άλλοι μισ(ή/εί/οι)

 

στον τό[π=3,14…]ο μου

(αυτό + που) –  (οι + άλλοι +  το + λένε) = λύση                         οι άλλοι       [μισοί]

το πρόβλη[μα]

αυτοί                   οι άλλοι

στον τόπο μου μισοί

μισοί λύση

μισοί

πρόβλημα

 

Κι η άνοιξη σαν μια μεγάλη νοσοκόμα

η άνοιξη σαν μια μεγάλη πρόστυχη νοσοκόμα

– Πονά η καρδούλα σας, πονά;

 

Έρχεται τώρα, να

με το πιο σκληρό

το πιο καυλωμένο στηθοσκόπιο στον κόσμο

 

και τα μικρά, βεβαίως, κίτρινα ανθάκια