ΤΙ ΘΕΣ; 

Τί θέλω;

 

Μία αγκαλιά,

κάπου να γύρω

το κορμί μου.

 

Τί θέλεις;

 

Έναν άνθρωπο

και εσύ κάπου

να καταλήξεις.

 

Να πάψεις

να είσαι άγνωστη

στους πολλούς γνωστούς σου.

 

Τί θέλω;

 

Μία αγκαλιά

και το φως σου,

αν έχεις.

 

Να διώξεις

το σκοτάδι

με την αγάπη.

 

Τί θες;