Δώστε προσοχή Παιδιά, γι’ ακόμη μια φορά η Επανάσταση έπαιξε τη δημοφιλή της

Πράξη εξαφάνισης! Και προγενέστερα Κανείς άλλος  δεν έχει προλεχτεί

Από τόσους προφήτες! Από τόσα ιερά βιβλία –άπαντα μεταφρασμένα!

Από τόσους μακρυμάλλιδες νεαρούς, τόσους ποιητές με κοντή

Ανάσα!

ΚΑΙ οι ελεφάντινες καμπάνες !

Ου λαλα! Και η εξαγρίωση.

Και

Τα λουλούδια!

Τα λουλούδια, φευ, ποτέ δε βρήκαν την κάνη

Του όπλου που ξεπετάγεται η εξουσία.

Και τώρα, ο Πρόεδρος, αναγεννημένος

Απ’ το μυστηριακό κορμί του Ενός και Παγκόσμιου

Μηχανισμού ψήφων, πετά τη μάσκα.

Λεπτό και βαρύ

Σκοτάδι, όμοιο σκουριά, συγκεντρώνεται στις εντεινόμενες κιθάρες

Ο Πρόεδρος θα προκαλέσει την πτήση των Αεροπλάνων θα κάνει τους Grateful Dead αληθινά ευγνώμονες! Ο πρόεδρος για διαφορετικό   I Ching θα κάνει ακρόαση…

 

Βαριά βροχή που πέφτει▪ οι δρόμοι παγώνουν.

Αλλά σε κάθε στάλα, του Ποτέμκιν οι ναύτες ξυπνούν…

 

A note on the late elections

 

Behold, Friends, once more the Revolution has performed it’s famous

Disappearing act! And never before has one been preceded

By so many prophets! By so many holy books – all in translation!

By so many young men with long hair, so many poets with short

Breath!

AND the elephant bells!

Oo la! And incense.

And

The flowers!

The flowers, alas, which never found the barrel

Of the gun that power grows out of.

And now the President, reborn

Out of the mystical body of the One and Universal

Voting machine, takes of the mask.

A thick and heavy

Darkness, like rust, is collecting in the amplified guitars.

The President will make the Airplane fly! He will make the Grateful Dead

Truly grateful! The President is casting the other  I Ching….

 

A hard rain is falling, the roads are icing up.

But in every drop of the rain the sailors of the Potemkin wake…

Bio 

Thomas McGrath (1916-1990) Αμερικανός κομμουνιστής ποιητής. Γεννημένος στη Βόρεια Ντακότα ανήκε στη γενιά που πολέμησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δίδαξε στο Colby College και στο Los Angeles State College, από όπου απολύθηκε το 1953 για τις πολιτικές του ιδέες. Τo magnum opus του είναι η ποιητική σύνθεση  «Letter to an imaginary friend». Το 1988 δημοσιεύτηκε και το μυθιστόρημα του «This coffin has no handles», για τους ταξικούς αγώνες των ναυτεργατών της δεκαετία του σαράντα.