εκδ. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣαββαά – ρόλος γυναίκας
– Φοροεισπράκτορες [Διαχειριστές]Σαββαά
σκεύος εκλογής Θεού σχεδόν παιδί σχεδόν
γυναίκα σκύβω και φιλώ φιλώ σε

 φίλημα
φιλί σε σένα δίνω

στα μάτια σου αστράφτει
ο τρόμος των παρθένων

όσο εκτελώ τα
χρέη προς το Ράμα ενόσω γίνεσαι το σκεύος
εκλογής Του μη τα δω

κμχ

κμχ

Σαββαά
ω Σαββαά αξιώθηκες γυναίκα να γενείς
Αμήν

«Αμήν»

*

ΛΛΔ|Δ|ΛˍΔ|ˍΔΔ|Δ|Λˍ
– ˍˍ|ˍ|ΛΔΔ|ΛΔΛ|ΛΛΔ ˍΛΛ|ˍΛΔ|ˍΛ|Δ|ˍΛΔ|ΛˍΔ|ΛˍΛ|ˍ
– ΛΛ|ΛˍΔ|ˍˍ|ˍ|ΛˍΔ|ΛˍΛ|

ΛΛΔ|ΛΔΔ|Δ|ˍΔΛ|ΛˍΔ|ΛΔˍ|ΛΔΛ|Δ|ΛˍΔ|ˍΛ
[ˍ|ΛˍΛ|ΛˍΛ|ˍΛΛ|ˍΔˍ|ˍΛΔ|ˍˍ|ˍˍ|ˍ|ˍΔ|Λ|ˍΛ]


ˍΛˍ|ˍΔΛ|ˍΛˍ|ΛΛ|Δ|ΛˍΛ
ˍ|ΛˍΔ|Λ|Λˍ|ˍ|ˍ ˍΔˍ|ˍΔˍ|ΛΛˍ|ˍ|Λˍˍ|ˍΔΔ|ΛΛΔ
Λˍˍ|ΛΛΔ|Λˍ|Λˍ ΛΛΔ|ΛΔ|

ΛΛΔ|ΛˍΛ|ΛΔΛ|Λˍˍ
ΛΔΔ|ΛˍΛ|ΛΔˍ|ˍΛΔ|ˍΛΔ ˍΛ|ˍΔΛ|ΛˍΔ|ˍΛΔ|ΛˍΔ|ΛΛΔ
ΛΛˍ|Δ|ΛΛΔ|Λˍ|ΛˍΛ|ˍΛ|ˍΔΛ 

ˍΛ|ˍΔˍ|Λˍ|ΛˍΔ|ˍΔˍ
ΛˍΔ|Λˍ|ΛˍΛ ˍΔˍ|ΛΔˍ|ΛΛˍ|ˍΔ ΛΛ|ˍˍ|ΛΔΔ|Λ
ΛΛΔ|ˍΔˍ ˍΔˍ|ΛΔˍ|ΛΛˍ|ˍΛˍ|ΛΛΛ|ΛˍΛ
ˍΛˍ|

ΛˍΛ|ˍΔΛ|ΛˍΛ ˍΛˍ|ΛˍΔ ˍΛ|Λ|ΛΛΔ|ΛˍΛ
ΛˍΛ|ΛˍΛ|Λˍˍ|Λ

ˍΛˍ|Λ|Δ
ˍΔΔ|Δ|ˍΛΛ|ΛΔˍ|Δ ΛΛΔ|ΛΔΛ|ˍΛΔ
ˍΔΛ|ˍΛ|ΛΔˍ|ˍˍ|ΛˍΛ|ˍΛˍ|ˍΔ|Λ|ΛˍΛ ˍ
Λ|ˍˍ|ΛˍΔ|ΛΛΛ|ˍ|ˍ ˍΔ|ˍΔ|Λ

ΛΔ
Λ|ˍΔΛ|ˍˍ|ˍΛΛ|ˍΔˍ|ΛΛ|ˍΔˍ|ΛΛΔ

ΛˍΔ|ˍΛ|ˍ
ΛˍΔ|ΛˍΔ|ΛΔˍ|ˍΔˍ|ˍΔ|ˍΔˍ ˍΔ|Λˍ ΛΔ|Δ|ΛˍΔ|ˍΔΔ
ΛΛˍ|ˍˍ|ˍ|ˍ ˍΔ|ΛˍΔ ˍˍ|ΛˍΛ|ˍˍ|Δ Λ|ΛΛΔ|ˍ|ˍ|Λ
ΛΔ|ΛˍΛ|ΛΛ|ΛˍΔ|ˍΛ|Λˍ|ΛˍΛ ˍΛΛ|Λˍ
ˍΛ|ˍΔˍ|ˍΔˍ|ˍΛΔ|Λˍ|ˍΛ Λ|ΛˍΔ|ˍΔ|Λˍ|ˍΛΛ|ˍΛˍ|ˍΛ
ˍΛΛ|Λˍ|Λˍ ˍΔΔ|ˍΔΔ ˍΛΛ|ˍΔΛ ˍΛΔ|ˍΔ

ΛˍΔ|Λˍ|ˍΛΛ

ΛˍΔ|ˍΔΔ|ΛΔ

ˍΛˍ|ˍΔΛ|ˍΛˍ|ΛΛ|Δ|ΛˍΛ
ˍΔˍ ˍΛ|Λˍ|ˍΛˍ|ΛˍΔ|ˍΔΛ|Δ
Λˍ|ΛΔˍ|ˍˍ|ˍΔˍ|Λˍˍ|ˍΛˍ|ΛˍΔ|ΛΛΔ|ˍ
ˍΛΛ|ΛΔΛ|ΛΛΔ|ΛˍΛ|ΛΔˍ|ΛˍΔ|Λˍ ΛΛΔ|ΛˍΛ
Λˍˍ|ˍΔˍ|Λˍˍ|ˍΔˍ|ˍˍ|ˍ Δ|ˍΔΔ|ˍΔΔ|ΛΛ

«ˍΔΛ|ΛΛΛ|ˍΛˍ|ΛΛΔ»