1.

Στο είδος των πτηνών της οικογενείας των Νησσίδων ο θηλυκός

γόνος, μη γνωρίζοντας άλλη συμπεριφορά, βαδίζει προς μια

κατεύθυνση και τα τέκνα του ενστικτωδώς ακολουθούν. Στο

ανθρώπινο είδος κάτι ανάλογο δεν ισχύει. Το παιδί βαδίζει πλάι

στο γονιό με το χέρι μέσα στο χέρι του.

Στην περίπτωσή μας, ο γονέας δρα με στόχο να αντιληφθεί το

παιδί τις ευθύνες που του αναλογούν.

2.

Απλή ταλάντωση αλυσίδας που η επίπεδη άκρη της διαγράφει τόξο.

Όσο μεγαλύτερη η δύναμη που ασκείται τόσο μεγαλύτερο τόξο

διαγράφεται μέχρι που το αντικείμενο-υποκείμενο που ισορροπεί

επάνω της αδυνατεί να κρατηθεί και εκσφενδονίζεται σε τροχιά

εφαπτόμενη. Αν δεν υπήρχε βαρύτητα, το υποκείμενο, με σταθερή

ευθύγραμμη κίνηση, ακόμα θα απομακρυνόταν.

Στην περίπτωσή μας, το υποκείμενο-άνθρωπος-παιδί προσέκρουσε

σε φράχτη.

1η δημοσίευση, θράκα τεύχος 5-6