Φωτεινή Βασιλοπούλου, Πρωσικό Μπλε (Οι εκδόσεις των φίλων, 2016)

Σκόνη

Ξόδεψε χρόνια ὁλόκληρα

τινάζοντας ἀπ’ τὸ μπαλκόνι χαλιά, κουβέρτες, ἀναμνήσεις.

Καὶ ἀπὸ κάτω παιδάκι ἡ ἴδια νὰ μαζεύει τ’ ἄνθη

τῆς νύφης ποὺ ὀνειρεύτηκε νὰ γίνει.

Τότε ποὺ ἀκόμα δὲν τὸ ἤξερε

πῶς μιὰ ζωὴ θὰ πάλευε μὲ ἧττες καὶ μὲ σκόνη

μὲ ἀναμνήσεις καὶ μὲ ὄνειρα

ποῦ σκοτωμένα ἕνα ἕνα θὰ ’ριχνε ἀπ’ τὸ μπαλκόνι.

*Ματαίωση

Ρίχνει ὁ οὐρανὸς ὑδάτινες κλωστὲς

νὰ σκαρφαλώσω.

Μὰ γαντζωμένος στὸ νερὸ γλιστρῶ καὶ κατεβαίνω.

Ὁλοταχῶς βυθίζομαι στῆς λήθης τὸ πηγάδι.

Καὶ τ’ ὄνειρο τοῦ οὐρανοῦ μπαίνει βαθιὰ στὸ χῶμα.

————————

 «Σήματα καπνού»=βιβλία που μας στέλνετε

επιλογή ποιημάτων: Στάθης Ιντζές