εκδόσεις κέδρος 

Αίτια του Χειμώνα

Όλα του κόσμου τα έγχορδα ωχριούν μπροστά στο 

θρόισμα μια βεντάλιας μακρινής και με άνοιγμα πε-

τάγματος στα χέρια γυναίκας λυπημένης όχι εξάπα-

ντος από έρωτα. Γιατί δεν υπάρχει φτερό αντάξιο του 

ύψους που ονειρεύτηκε ούτε κόμη εφάμιλλη κεφαλιού 

ελαφρά γερμένου κατή τη μεριά της προσμονής· εκεί 

που πάντα σχηματίζονται τα ανελέητα αίτια του χει-

μώνα.