Χριστόφορος Τριάντης

Η ήττα της ποίησης

Στάλες ηδονής
σκέπασαν τις λέξεις. 

Η ποίηση
μολεύτηκε

από τις
επιδράσεις του σώματος .

Το πνεύμα της
ηττήθηκε

απ’ τα μασκαρέματα
των οφθαλμών

και  τις απολήξεις των αδένων.

Φτυαρίστηκε
στους περιβόλους  των ταχυπληρωμών 

και των μάταιων
προσδιορισμών της ζωής .

Ο ποιητής σαν
ταγός τής καταλλαγής,

έπλεξε το
εγκώμιο του θανάτου,

μιας κι οι
ώρες του τέλους είναι σαφώς

πασαλειμμένες
με χρώματα

(κι αρώματα)  ηδονικών καταστάσεων.

Πλησίον, όμως, των λησμονημένων

ναυαγίων της
αθανασίας .