Ω δή δί πο δη

Ανήκω εντελώς

Tυχαία στα τετράποδα

Χωρίς χέρια

Πόδια τέσσερα

Κοπτήρες οχτώ

Με σκίζω από μέσα

Επικίνδυνο προς βρώση είδος

Μαύρη αφροδίτη σε χειρουργικό κρεβάτι

Να διαγνωστεί το λάθος

Ο αναμάρτητος, λοιπόν, πρώτος.

Πρώτη δημοσίευση: 15/1/14 – 11:26 π.μ.