Πιο πάνω από τον ισημερινό

Η θάλασσα έχει υποχωρήσει

Κάθε στήθος που βαραίνει είναι δικό
σου στήθος

Σε αυτή την έρημη γη

το κορίτσι

το χτυπημένο κορίτσι

με τα γόνατά του

τραγούδι

Έχει στις τσέπες επαναστάσεις

Έχει τον κλήρο της Ρωσίας της Αγάπης
και άλλων χωρών

Κόρη μου

Λίμνη με το όνομα σου πιο καθαρό από
λέξεις

Εσένα που ποτέ δεν χτύπησα

Η ομορφιά

Σου αφιερώνεται