Εὐσταθία Δήμου, Σονέτα, (ἔκδ. Gutenberg, 2016) 

Γόρδιος δεσμός

Στὴν πόλη ὅλοι οἱ δρόμοι

συνωμότησαν γιὰ φυγὴ

(πάνω τους στέκουν βοηθοὶ

σφηνωμένοι οἱ τροχονόμοι).

Ἕρπουν ἀργὰ ψιθυριστὰ

μαζεύουνε τεντώνουν

τὸ ἀσφάλτινο τοὺς σῶμα ἁπλώνουν

πέρα, σὲ μέρη μακρινά.

Ἕρπουν ἀργὰ κοπαδιαστὰ

παλεύουνε ἱδρώνουν

φτάνουν στὸν τελικὸ φραγμὸ

μπερδεύονται σκαλώνουν

μέσα σ’ ἐλάχιστα λεπτὰ

κλειδώνουν σὲ γόρδιο δεσμό.

Παρτίδα σκάκι

Διάλεξε ἐλεύθερά το πιόνι σου·

γίνε στρατιώτης ἥρωας τολμηρὸς

στὴν πρώτη τὴ γραμμὴ ὁρμητικὸς

πύργος στητὸς κι ἔχε μόνη σου

ἔγνοια τὴν ξαφνικὴ ἐπιδρομὴ

ἄλογο γίνε, κάλπασε ἐμπρὸς

μαῦρος ἢ λευκὸς ἀξιωματικὸς

ποῦ μὲ σχέδιο στὴ μάχη προχωρεῖ

Βασίλισσα γίνε ἡ Βασιλιὰς

νικητὴς σωτῆρας τῆς παρτίδας.

Διάλεξε ἐλεύθερά το πιόνι σου

ἀργὰ ἢ γρήγορα τὴ σκόνη σου

θὰ διώξει ὀδηγώντας σὲ ὁ ἀτσίδας

στὴ νίκη ποὺ ποτέ σου δὲ νικᾷς.