Σαν βρισκόντουσαν

Έστρεφε την σκιά της

στην αγκαλιά του.

*

O ουρανός του

καθρεφτιζόταν μέσα

στη λιμνούλα της.