Μέσα της

Θερινή ψυχή

Βυθισμένη στον ουρανό

Και στον ερωτά του

Παραδομένη στην νοσταλγία της αίσθησης

Πως τόλμησε μια νύχτα.