Είδα τη σκόνη την 

πυκνή να αιωρείται γύρω 

μου και σκιάχτηκα μην τυχόν 

και έρημος γίνω:

Άλλο τι πιο έρημο από την 

έρημο δεν υπάρχει

Και το παράδοξο: 

Η έρημος αποζητεί και 

συντηρεί την ερημιά της…