ΤΑΡΑΧΕΣ

Ταραχές στα φύλλα

Συριγμοί στα νερά

Στεναγμοί εκχέονται

Από το πουθενά

Ξάφνου αναγνωρίζω

Παρακλητικές φωνές

Νεκρών συγγενών

Που μου λείπουν

ΜΟΝΟΒΟΛΟ

Νεκροί, είπε. Οι πιο εχέμυθοι