Η ομάδα φίλων επικούρειας
φιλοσοφίας «Κήπος της Ελεύθερης Σκέψης» διοργανώνει εισήγηση με θέμα “Αυτονομία
σε καιρούς κρίσης: το πρόταγμα του Καστοριάδη ως ανάγκη του σήμερα” με εισηγητή
τον Γιώργο Σαράτση, την Κυριακή 1η Μαρτίου και ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο
“Μινέρβα” (Εγνατίας 44 & Συγγρού 12), στη Θεσσαλονίκη.

Πόσο εφαρμόσιμη μπορεί να είναι η
ιδέα της αυτονομίας; Μήπως πρόκειται για ένα ακόμα ουτοπικό θεωρητικό σχήμα; «Η
ουτοπία», σπεύδει να διευκρινίσει ο Καστοριάδης, «είναι κάτι που δεν υπάρχει
και δεν μπορεί να υπάρξει. Η ατομική και συλλογική αυτονομία δεν είναι ουτοπία
αλλά κοινωνικο-ιστορικό πρόταγμα, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί και τίποτα
δεν δείχνει ότι είναι αδύνατο. Η πραγματοποίησή του εξαρτάται μονάχα από τη
διαυγή δραστηριότητα των ατόμων και των λαών, από την κατανόηση τους, από τη
θέλησή τους, από τη φαντασία τους. Είναι σαφές ότι μια τέτοια κατάσταση
πραγμάτων απέχει πάρα πολύ από το τωρινό σύστημα, του οποίου η λειτουργία είναι
κατ’ ουσίαν μη δημοκρατική. Εσφαλμένα ονομάζονται τα καθεστώτα μας δημοκρατικά,
στην πραγματικότητα, είναι απλώς φιλελεύθερες ολιγαρχίες».