ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ζητάνε

Βοήθεια

Κάτω από τις

Μεγάλες ταμπέλες

Και βγαίνουν γιγάντιοι

Λίγο

Μετά μακραίνουν

Μικραίνουν

Χάνονται

Μέσα στην

Ανθρώπινη θάλασσα

Κι έρχεται ένα ακόμη

Ανθρώπινο κύμα

Τους τσαλαπατά

ΟΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ

Σηκώνονταν

Χρόνια ολόκληρα

Στις έξι κάθε μέρα

Όταν βγήκαν στη σύνταξη

Ορκίστηκαν πως

Θα έπαιρναν

Το αίμα τους πίσω

Θα περνούσαν

Όλη μέρα στο κρεβάτι

-Δεν θα τους κουνούσε

Τίποτα

Όμως το ρολόι τους

Καλά ρυθμισμένο

Τους πετούσε πάνω

Ώρα έξι ακριβώς