Τά ἐπιστολικά ποιήματα (μετάφραση τοῦ ἀγγλοσαξονικοῦ ὅρου “envelope poems”) εἶναι θραύσματα γραφῆς τῆς Ἔμιλυ Ντίκινσον πάνω σέ ἤδη ἀνοιγμένους φακέλους ἐπιστολών, τά ὁποῖα ὄμως δέν ἀποτελοῦν ἕνα διακριτό σῶμα μέσα στό σύνολο τοῦ ἔργου της. Αὐτοί οἱ φάκελοι ἐπιστολῶν, πού χρονολογοῦνται μεταξύ 1864 καί 1886, ξεδιαλέγονται ἀνάμεσα ἀπό 1.414 σύγχρονά τους προσχέδια ποιημάτων καί 887 προσχέδια ἐπιστολῶν. Ἴσως νά ἐκφράζουν ἕνα εἶδος οἰκιακῆς οἰκονομίας στό χαρτί τῆς γραφῆς ἤ καί ἕνα εἶδος ἐξοικονόμησης προσωπικοῦ χώρου μέσα σ᾽ ἕνα σπιτικό. [1]

Θραύσματα
ὡς  Ἄσματα: ἀπό τά ἐ
πιστολικά ποιήματα τῆς ἜμιλυΝτίκινσον

Α 193/194

Τόν εἶχ’ ἀφήσει

ἐγώ νά ζήσει

A 278

Κοιτάω πίσω

χρονικά

μέ μάτια εὐγενικά-

Ἔκανε

ἐκεῖνος τελικά

ὅ,τι καλύτερο μποροῦσε-

Πόσο ἁπαλά

ὁ ἥλιος του

βουτᾶ

τρεμάμενος

στῆς φύσης

τῆς ἀνθρώπινης

τή δύση-

A 252

Σ᾽ αὐτή τή σύντομη Ζωή

πού διαρκεῖἁπλά καί μόνο

μία ὧρα

Πόσα πολλά –μάπόσα

λίγα– ἔχουμε  μές

στήν ἐξουσία μας

Α
416

Τό Ξωτικό

μές τά Φυτά

εἶναι τό

Μανιτάρι

A 496/497

βλέμμα

πού σταματῶ

Γι’ Αύτό

νά ζῶ-

A 539/539a

Εἶναι ἐκεῖνοι

οἱ ἀπό πρόθεση

ρηχοί

καί μόνο

ἀπό

λάθος τους

βαθιοί

A 636 /636a

Συγχώρησε

τήν Ἔμιλυ καί

τ᾽ Ἄτομά της

Εἶναι μικρό

σέ ἰστό

τό Ἄστρο

τοῦ Βορρᾶ

ὑπονοεῖὄμως

πολλά

κι᾽

ἐλέγχει.

  

1) Α 193/194

I gave him leave

to live

2) 278

 Look back

on Time

with kindly

Eyes-

He doubtless

did his best-

How softly

sinks that (his)

trembling sun

in Human

Nature’s West-

3)  A 252

In this short Life

that only lasts an hour

merely

How much –how

little – is

within our

power


4)Α 416

The

Mushroom

is the Elf

of Plants

5) A 496/497

gaze

For Which

I cease

to live

6) A 539/539a

There are those

who are shallow

intentionally

and only

profound

by

accident

7) A 636 /636a

Excuse

Emily and  

her Atoms  

The North  

Star is  

of small 

fabric  

but it 

implies 

much 

presides 

yet.


[1]Από το έργο των:Bervin,J.,Werner,M.(Edit. 2013).The Gorgeous
Nothings: Emily Dickinson’s Envelope Poems.Νέα Υόρκη:Granary
Books. Για περισσότερα βλ.Bervin, J., Dickinson, E.,Studies in Scale.Excerpts
from The Gorgeous Nothings, σε: http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/article/246738