οι ιστορίες λέγονται με τη φωνή

σε τεντωμένα σύρματα

ν’ ακούν οι φίλοι 

να μη γεράσουν καρφωμένοι σε κάδρα