εκδόσεις vakxikonΚΟΝΣ

Ο κουρασμένος άνθρωπος της Ευρώπης

κοιτάζει θλιβερά κατά το βράδυ το χρυσό –

το εξίσου θλιβερό

με την ψυχή του.

Κρας.*

Ο πολιτισμός δεν γνωρίζει από καρδιά.

Και αντιστρόφως.

Φρικτός αγώνας· οδυνηρός.

Σβήνει, αδειάζει η ψυχή.

Το βράδυ καίει σαν φλόγα.

Πεθαίνει η Ευρώπη!

Έλεος! Έλεος!

Κύριε καθηγητά,

αντιλαμβάνεστε την έννοια «ζωή»;

* Περιοχή της Σλοβενίας.

Κονς: Η NEA EΠOXH

Έρχεται η νέα εποχή

της κολεκτίβας·

έρχεται η νέα εποχή

για τους εργάτες και τους ποιητές.

Σήμαν’ η ώρα του θανάτου για τα τεχνικά

και μηχανικά προβλήματα.

Όλα τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο.

Όχι με το σύστημα του Τέιλορ!*

Ανθρωπιστές με γενειάδες μαβιές.

Έρχεται η νέα εποχή·

MEΣ ΣTON EPΓATH O ANΘPΩΠOΣ,

MEΣA ΣTON ANΘPΩΠO O EPΓATHΣ. 

Έρχεται η νέα εποχή·

σήμαν’ η Ανάσταση των σκλάβων.

* Aναφορά στον Aμερικανό μηχανικό Φρέντερικ Oυίνσλοου Tέιλορ 

[Frederick Winslow Taylor, 1856-1915], «πατέρα» της επιστημονικής

οργάνωσης.


Κοστολόγιο

οικονομική πολιτική = 0

ελπίδες για οικονομική ευημερία = ποσό άρρητο

χαρά και δύναμη = για τρεις

ενέργεια = ∞

απόγνωση = 3 φορές την εβδομάδα

πάθος = κάθε μήνα

χρέη = ποσό άρρητο

ελπίδα για το μέλλον = ∞

ειλικρίνεια ≡* α اا** β

____________________________________

Σύνολο = αφόρητη προσδοκία

* Το σύμβολο του «απόλυτα ίσου».

** Το σύμβολο που δηλώνει πως μια ευθεία είναι παράλληλη με μιαν άλλη