διαΣταύρωση ΧωΡίς φανάρια

αυτόπτες Υπάλληλοι,

διέταξαν Περίοικο,

«ΣΧΕΔΟΝ ΦΙΛΗΣΥΧΟ»,

μάλλον καλής Οικογενείας,

να αποχαυνωθεί Χαρμόσυνα

– για μια Σίτιση

πιο Βελτιωμένη.

– για μια Είδηση

κάπως, πιο
Βελτιωμένη.

Εν συνεχεία,

τον στήσανε στην Διασταύρωση

και του ζήτησαν να Πορευτεί…

να Αποκαθηλωθεί,

Χωρίς Φανάρια

Αλήθεια,

Αλήθεια σας λέω…

[Μεταξύ Μας,]

αν και απεργούν

 οι Άγγελοι,

έχω

φυλάξει

τα καρφιά…

διοξείδιο του
Άνθρακα

αξίζετε να αναπνεύσετε με
Πολυτέλεια,

Ανέκφραστοι,

σαν παιδικέςκούκλες

αξίζετε να αναπνεύσετε με
Πολυτέλεια,

αυτό για το οποίο,

εργαστήκατε σκληρά

αξίζετε…