Κόντρα στο πνεύμα της ωφέλειας οι καπνιστές φουμάρουν·

από έρωτα κι απόγνωση τσιγάρα αναμμένα.

Βάζοντας στο ίδιο ζύγι το ψωμί με το τσιγάρο,

Φυσούν καπνό εριστικά στα μούτρα της μιζέριας.

Μπρος στην ακρίβεια της ζωής, η ακριβή ζωή·

κι  η εξαθλίωση κι η
μοναξιά καρκίνος είναι.

Ντουμάνι.

Ντουμάνι πιάσαν οι καιροί απ’ του ντουνιά την καύτρα