Ένας πετεινός κακάρισε δυνατά μέσα
στον ύπνο μου

σε κάποια τοποθεσία στηMiddleAmerica

για να ξυπνήσει τη Μεσαία Σκέψη

της Αμερικής

κι ο πετεινός κακάρισε δυνατά

να με κάνει να ξυπνήσω για να προλάβω
να δω

μια θάλασσα από πουλιά

να πετάνε πάνω μου

διασχίζοντας την Αμερική

κι ήταν πουλιά κάθε απόχρωσης

μαύρα πουλιά και καφέ πουλιά

κίτρινα πουλιά και κόκκινα πουλιά

απ’ τις χώρες όπου υπήρχαν

κινήματα απελευθέρωσης

κι όλα αυτά τα πουλιά γύριζαν όλη τη
γη

και πετούσαν πάνω από κάθε κράτος

και στο κάστρο Αμερική

με το μεγάλο της αετό

και τα βέλη της

κι όλα τα πουλιά τραγουδούσαν με μια
φωνή

τη φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή

τη φωνή των αόρατων του κόσμου

τη φωνή των απόκληρων του κόσμου

τωνfellahinτης υδρογείου

που ξεσηκώνονταν

κι εσύ με ποιους είσαι

τραγουδούσαν τα πουλιά

Ω! με ποιους είσαι

με ποιους είσαι

στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο;

Τον πόλεμο ενάντια στον Τρίτο Κόσμο;