Μεγάλη Παρασκευή

         

         Από πανέρια λεμονανθούς και ροδοπέταλα

          Ραίνουν το σώμα του Ιησού

           Καθώς στη σειρά
επιτάφιες λαμπάδες το φωτίζουν

           Και τον Άδη
φοβερίζουν.

           Απ’ τ’  αναμμένα κεριά που φέγγουνεν πομπή

           Τα πρόσωπα των
προσκυνητών

           Μέσα σε κατανυκτικές
δεήσεις και

           Χαμηλόφωνες συνομιλίες

           Καταλαβαίνεις  αν θα καρπίσουν

           Φέτος τα χωράφια.