Μεγάλη Πέμπτη

       

         Από μεγάλη Πέμπτη

          Με ασημένια θυμιατήρια

            Και με χρυσές φιάλες
από ευώδεις ύλες

            Λιβάνι κι αρώματα
προς καύση

            Καπνίζουν τον
επιτάφιο.

            Με φύλλα νεραντζιάς
προσεχτικά

            Γεμίζουν το μαξιλάρι
τού Ιησού.

            Αδέλφια:  Ζωή πάνω σας

            Ζωή σε λόγου σας.