Το δεύτερο τεύχος της “θράκας” καθώς και βιβλία των εκδόσεων μας , είναι πάλι διαθέσιμα στο βιβλιοπωλείο “Φαρφουλάς” 

Μαυρομιχάλη 18 

10680 Αθήνα 

Τηλ.: 2111845583 farfoulas@gmail.com