ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

Δεκαετία του 20 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΨHΛΟΡΕΙΤΗ

Ἐγεννήθηκε στὸ Ἡράκλειό της Κρήτης καὶ
ζῇ στὴν Ἀθῆνα .Ἔχει γράψει διηγήματα,δράματα,μυθιστορήματα,διδακτικὰ βιβλία καὶ ποιήματα.Τὰ ποιήματά της εἶναι
σκορπισμένα σὲ περιδικά.Τὸ οἰκογενειακό της ὄνομα εἶναι Γαλάτεια Καζαντζάκη, τὸ
γένος Ἀλεξίου

—-

ΣΤΕΙΡΑ

Ἐσένα τὴν αὐλή σου δὲ γιομίζουν

τὰ γέλοιά των παιδιῶν σου καὶ τὰ χάδια

ποῦ ἡ μάνα δίνει στ ἀκριβό της τὰ’ ἄδεια

τὰ στήθια τὰ δικά σου δὲν γνωρίζουν.

Σπόροι νέας ἀκμῆς ἀπ’ τὰ σκοτάδια

τὰ’ ἀνύπαρκτου μέσα σου δὲν καρπίζουν

τὰ λαγόνια σου δὲν σοῦ τὰ τριγυρίζουν

τῆς Γέννας ἔγνοιες. Τὰ γλυκὰ σημάδια

ποῦ τὸ φιλὶ τ’ ἀντρός σου ἀποζητάει,

δὲ τὰ δώσεις. Ἔτσι, κι ἂν ἐγίνεις

ὁ στῦλος τοῦ σπητιοῦ του δὲ βηλογάει

τὸ ριζικό το δέντρο νὰ πλατύνεις

τῆς γενιᾶς τοῦ τετράψηλα νὰ πάει

καὶ ξένη ἀπὸ τὸ αἷμα νὰ μείνεις…

  Εἶναι γενικὴ ἡ γνώμη πὼς κανένα λογοτεχνικὸ εἶδος δὲν εἶχε στὴν Ἑλλάδα τόση πρόοδο κατὰ τὰ

τελευταῖα χρόνια ὅσην ἡ λυρικὴ ποίηση. Πλῆθος νέοι ποιητὲς παρουσιάστηκαν μὲ ἀξιοσημείωτο ταλέντο κ ἔδωσαν νέο αἷμα στὴν ποίησή μας.
    Σ’ αὐτὴ τὴν Ἀνθολογία προσπαθήσαμε νὰ δώσουμε τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ δείγματα ἀπὸ τὴν ποίηση τῶν νέων μας ποιητῶν, δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ πρωτοπαρουσιάστηκαν ἀπὸ τὸ 1900 ὡς τὸ 1920.
    Δὲ μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς οἱ πενήντα ποιητὲς τῆς Ἀνθολογίας αὐτῆς εἶναι οἱ μόνοι νέοι Ἕλληνες ποιητὲς τῶν εἴκοσι αὐτῶν χρόνων. Πιστεύουμε ὅμως πὼς εἶναι οἱ πιὸ χαραχτηριστικοί.
    Στὴν κατάταξη ἀκολουθήσαμε τὴ χρονολογικὴ σειρὰ τῆς πρώτης ἐμφάνιση κάθε ποιητή.