ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

Δεκαετία του 20 ΡΩΜΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ

Ἐγεννήθηκε
στὸ Κιάτο τῆς Κορινθίας καὶ ζῇ στὴν Ἀθῆνα.Ἔχει ἀρχίσει νεώτατος νὰ γράφῃ
ποιήματα κι ἔβγαλε σὲ βιβλία τὰ «Ρόδα στὸν ἀφρό», «Κλεψύδρα» , «Οἱ ἐρχόμενες»
καὶ ἄλλα. Τὸ οἰκογενειακό του ὄνομα εἶναι Ἰωάννης Οἰκονομόπουλος καὶ εἶναι ὑπογραμματεὺς
τοῦ Στρατοδικείου.

—-

ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

—-

Τῶν
δεκατέσσερω χρονῶν ἀντρεῖεψ’ ὁ ρυθμὸς

καὶ
τὸ κορμάκι σου ἔνιωσε καινούργια ἀνατριχίλα,

καὶ
συναυγά σου διάβηκε τὶς φλέβες ὁ χυμὸς

τῆς
ἄνοιξης καὶ τῆς καρδιᾶς τρεμούλιασαν τὰ φύλλα…

Καὶ
ροδοσκάσαν τὰ φιλιὰ στὸ κοραλένιο στόμα…

κι
εἶπεν ἡ σάρκα: -”Σήμερα κάτι ἄγνωστο ποθὼ”

κι ἀλίμονο
τὸν ἔρωτα δὲν ἔνιωσες ἀκόμα

ποῦ
φούντωσε στὰ στήθια σου τῆς νιότης τὸν ἀνθό!

 —-

    Εἶναι γενικὴ ἡ γνώμη πὼς κανένα λογοτεχνικὸ εἶδος δὲν εἶχε στὴν Ἑλλάδα τόση πρόοδο κατὰ τὰ

τελευταῖα χρόνια ὅσην ἡ λυρικὴ ποίηση. Πλῆθος νέοι ποιητὲς παρουσιάστηκαν μὲ ἀξιοσημείωτο ταλέντο κ ἔδωσαν νέο αἷμα στὴν ποίησή μας.
    Σ’ αὐτὴ τὴν Ἀνθολογία προσπαθήσαμε νὰ δώσουμε τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ δείγματα ἀπὸ τὴν ποίηση τῶν νέων μας ποιητῶν, δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ πρωτοπαρουσιάστηκαν ἀπὸ τὸ 1900 ὡς τὸ 1920.
    Δὲ μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς οἱ πενήντα ποιητὲς τῆς Ἀνθολογίας αὐτῆς εἶναι οἱ μόνοι νέοι Ἕλληνες ποιητὲς τῶν εἴκοσι αὐτῶν χρόνων. Πιστεύουμε ὅμως πὼς εἶναι οἱ πιὸ χαραχτηριστικοί.
    Στὴν κατάταξη ἀκολουθήσαμε τὴ χρονολογικὴ σειρὰ τῆς πρώτης ἐμφάνιση κάθε ποιητή.