ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

Δεκαετία του 20 

 —-

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ  

Κατάγεται
ἀπὸ τὴν Ἤπειρο καὶ ζῇ στὴν Ἀθῆνα. Ἔχει γράψη ἕνα δρᾶμα, μελέτες καὶ
μεταφράσεις. Ποιήματα ἔχει δημοσιεύσει σὲ περιοδικὰ καὶ τὸ «Τραγοῦδι τῆς
τάβλας»

σὲ
βιβλίο. Τὸ οἰκογενειακό του ὄνομα εἶναι Ι. Παπαδόπουλος καὶ εἶναι γιατρός.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΤΑΒΛΑΣ

Κι ὁ
Λύγιας τὴ γυναῖκα τοῦ κλαμένη καὶ σκιασμένη

Ὄξω
μὲ βιάσην ἔσερνε, τὴν κοντυλογραμμένη.

Κι ἀπὸ
τὴ βίασι τὴν πολλὴν ἐσκίστη ἡ φορεσιά της

Κι
εἶδε τὰ κάλλη τοῦ κορμιοῦ καὶ τὰ πιθέματά της

Εἶδέ
το καὶ τὸ θάμαξε καὶ καλολόγιασέ το

Τὸ
κρυσταλλένιο το κορμὶ καὶ τοῦ πουλιοῦ τ’ ἀστήθι

Πούλια
χρυσὴ κι αὐγερινὸ εἶδε περιγραμμένα,

Στὰ
δυὸ βυζιὰ τοῦ κόρφου τῆς τὰ λινοσκεπασμένα.

 Κι ἡ κόρη ἀπὸ τὴν ἐντροπὴ κοκκινοπυρφυρίζει

Σὰν
τὸ βεργὶ βεργίζεται, σὰν τὴ λυγιὰ λυγίζει.

Σηκώνει
τὰ’ ἄσπρα χέρια της καὶ τὰ λαμπερὰ βραχιόνια

Καὶ
κρύβει ἡ καλοζώντανή το ροδοπρόσωπό της .

 —-

    Εἶναι γενικὴ ἡ γνώμη πὼς κανένα λογοτεχνικὸ εἶδος δὲν εἶχε στὴν Ἑλλάδα τόση πρόοδο κατὰ τὰ

τελευταῖα χρόνια ὅσην ἡ λυρικὴ ποίηση. Πλῆθος νέοι ποιητὲς παρουσιάστηκαν μὲ ἀξιοσημείωτο ταλέντο κ ἔδωσαν νέο αἷμα στὴν ποίησή μας.
    Σ’ αὐτὴ τὴν Ἀνθολογία προσπαθήσαμε νὰ δώσουμε τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ δείγματα ἀπὸ τὴν ποίηση τῶν νέων μας ποιητῶν, δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ πρωτοπαρουσιάστηκαν ἀπὸ τὸ 1900 ὡς τὸ 1920.
    Δὲ μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς οἱ πενήντα ποιητὲς τῆς Ἀνθολογίας αὐτῆς εἶναι οἱ μόνοι νέοι Ἕλληνες ποιητὲς τῶν εἴκοσι αὐτῶν χρόνων. Πιστεύουμε ὅμως πὼς εἶναι οἱ πιὸ χαραχτηριστικοί.
    Στὴν κατάταξη ἀκολουθήσαμε τὴ χρονολογικὴ σειρὰ τῆς πρώτης ἐμφάνιση κάθε ποιητή.