ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΙΩΝ

σελ 56

Εντός ορίων.

Πέντε, επτά και πέντε.

Ελευθερία!

*

Χρώματα πέφτουν.

Φεύγουν τα αστέρια.

Χαράζει ξανά.

*

Ασχέτως καιρού

κατεύθυνση σταθερή

δείχν’ η πυξίδα.

*

Προτού χαθούνε.

Γραφτήκανε οι σκέψεις.

Σε ένα χαρτί.

*

Καμένα δάση.

Γκρίζα βουνά και πόλεις.

Δολοφονία!