Εκδόσεις Κουίντα

σελ :56

ΦΩΝΗΜΑΤΑ

                    

                                  Στον Κώστα Γεμεντζή

ΙΙ

Στις ίδιες στοές 

πρωτογενή βλέμματα

οιακίζουν φως

ΙΙΙ

Σε συνάντησα

διανύοντας αιώνες

Καινούργια Μέρα

ΙV

Σαν σε κοίταξα

της ημέρας λάφυρο

έγινες ήδη

V

Κατέπεσε χτες

Ψάχναν για μαύρο κουτί

στα ποιήματά του

VI

Ο μόνος δρόμος 

όταν είσαι το κενό

ίσταται έξω