Χλευασμοί

Με την ουρά του παγωνιού θα εξαπολύσω την φαντασία στον ποικιλόχρωμο κύκλο,

Την ψυχή στην εξουσία θα παραδώσω ρίμες αναπάντεχες θα
σκάψω.

Θέλω ν’ ακούσω ξανά, πως από τις στήλες των εφημερίδων

                                                                       Τσιρίζουν

Εκείνοι,

Που στον πλάτανο που τους θρέφει

Τις ρίζες με φτυάρια βγάζουν.

1916

                                                           

Μετάφραση από τα ρωσικά
Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης ©

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА

Павлиньим хвостом
распущу фантазию в пестром цикле,

душу во власть
отдам рифм неожиданных рою.

Хочется вновь
услыхать, как с газетных столбцов

                                                                        Зацыкали

те,

кто у дуба,
кормящего их,

корни рылами
роют.

1916

http://samizdatproject.blogspot.gr