πηγή

Αθηνά-Στυλιανή Μίχου, ΠΟΡΕΙΑ

Πάνωρθρο το σώμα σου

κείται στην αειθαλή ανατολή.

Περπατάω και στέκομαι.

Οι παλάμες μου

στις ρίζες σου.

Απειροκέντητη στιγμή,

ηλιοέναστρος ουρανός.

Φλοξ. Λεπτά ενατενίζουσας

αυγής. Το κεφάλι

του αεικίνητου χρόνου.

Αριθμοί κεντρομόλοι.

Φυγόκεντρο φως.

Σύρραξη δαχτύλων,

ένωση συγκολλήσεων.

Α, Β, Γ, …