Αντίδιο Καμπάλ 1925-2012

Υπάρχουν λίγοι αιώνιοι τόποι

γενικά κακής ποιότητος

και πολύ ανασφαλείς.

Λέγεται πως πρέπει να αρχίζουμε από την αρχή

το ιδεώδες θα ήταν να αρχίζουμε από το κέντρο.

Η ομορφιά είναι ένα είδος πείνας.

Μονάχα η ύλη δεν είναι εξορία.

Υπήρχε μια φορά ένα ποντίκι σ’ έναν υπόνομο

και είδε να περνά ένα ρόδο

και είπε

Τί αηδία.

Μετάφραση: Βασίλης Λαλιώτης